Distribusjon

Når du skal ditribuere uadressert post eller reklame ut i postkassene er følgende kritererier avgjørende:

Kvalitet, Pris, og Service.

Kvalitet

Appell Media har ekspertise innomhus som har drevet med distribusjon av uadressert post og reklame i Bergen og omeng siden 1997 og har i løpet av disse årene vært med på å bygge opp en distribusjon av meget høy kvalitet.

Vi bruker i hovedsak profesjonelle distributører med egen bil, men har i tillegg også egne distributører. Alle bud som ditribuerer for Appell Media har vært igjennom et godt etablert opplæringsprogram for å sikre at våre kunder høy kvalitet på distribusjon.

For å måle kvaliteten deltar vi, sammen med enm rekke andre distributører, i en uavhengig kontrollordning i regi av reklamebyrået GFK: Byrået utfører ukentlige kontroller via sitt eget web basertekontrollpanel. I tillegg er alle distributørene vi benytter installert med GPS system, samt at våre egen kontrollører er ute hver uke og sjekker at produktene er kommet vel frem.

Pris

Vi har sterkt fokus på lave priser og våre priser er de laveste du kan oppnå i vårt område.

Service

Vi strekker oss langt for kundene våre. Vi er fleksible, engasjerte og svært opptatt av at våre kunder skal føle seg vel mottatt. Vi tar oss av hele prosessen dersom du ønsker det. Fra grafisk utforming til trykking.
Vi holder til i hardangerveien 21 på midtun i Bergen.

Vi besørger også pakking og innlevering til posten eller andre saqmarbeidspartnere dersom det er nødvendig.