Priser

Våre priser på distribusjon er delt opp i soner og vektklasser:

Distribusjon Sone 1 innbefatter:

Bergen        44 540 eks

Distribusjon Sone 2 innbefatter:

Askøy              5275 eks
Fjell                 5287 eks
Sund               1620 eks
Øygarden       1297 eks
Os                   4607 eks
Austrheim        750 eks
Lindås            3039 eks
Meland           1450 eks
Radøy             1650 eks

Det er også egne vektklasser for prising.

Ta kontakt med oss for pristilbud på mail: post@appellmedia.no eller ring oss på telefon: 55 12 20 10.