Uadressert post

Uadressert post er en felles betegnelse for all type post som ikke er påført navn og adresse til mottakeren.

Uadressert reklame (DM)
En effektiv måte å nå de private hjem på med ditt budskap! En DM har en høy visuell effekt og er en effektiv driver for respons – enten salget skal skje i en fysisk butikk eller i en nettbutikk.
Uansett hva du ønsker å formidle så gir postkassen deg oppmerksomhet!

DM er sammen med TV og Internett kanaler som utfyller hverandre, og kombinasjon av disse gir optimal dekning i Norge!