Hvorfor Appell?

Når du velger Appell Media AS vil du få glede av et selskap med et godt lokalt forankret perspektiv som hele tiden har fokus på miljø, kvalitet og innovative løsninger.

Vi distribuerer aviser og annet reklamemateriell ut i over 80 000 postkasser hver eneste uke.

I tillegg kan vi tilby grafiske og trykketjenester slik at du som ønsker å profilere deg kun trenger å forholde deg til en aktør fra ide til reklamen ligger i mottakers postkasse.

Som totalevrandør er vi med deg fra ide til ferdigstilling.