Bygg & Håndverkguiden

Bygg- og håndverksguiden distribueres ut i 80 000 postkasser i Hordaland, og er godt produkt for bedrifter som ønsker å nå ut til nye kunder.

VIRKNINGSFULLT

DM distribuert i postkasse er noe av det mest virkningsfulle markedsføring som finnes, og ved å lage et “spleiselag” får vi et bedre produkt i postkassen.

Mottaker får flere alternativer å velge mellom. Slik form for produktsammenslåing, fører til at vi treffer flere potensielle kunder med Bygg- og Håndverksguiden

ANNONSERE

Ønsker du å annonsere i Bygg- og håndverksguiden kontakt oss på:

e-post:post@appellmedia.no eller på telefon: 55 12 20 10