Kompetanse

Appell Media AS bygger sin kompetanse på dyrking av enkeltindiviets egenskaper og kompetanse. Vi har samlet et team av mennesker som i en årrekke har jobbet og utviklet strategier innen distribusjon, logistikk, trykking, grafisk design, salg, reklame og markedsføring.

På denne måten har vi bygget en egen markedskanal som kan tilby et helhetlig og unikt tilbud til vår kunder.

Vi er ofte med kunden fra behovsanalyse til ide – samt fra konseptutvikling til ferdigstilling og eveluering.